Gamle sanger råder i barnehagen

Til grunn for Trall-prosjektet ligger forskning. Her skriver Vårt Land om dette: “I norske barnehager synges et forbausende ensartet repertoar. Forskere har kartlagt de mest populære sangene. Nå etterlyser de større bredde. – Det naturlige ved sang er borte fra barnehage, sier Liv Anna Hagen”
Les mer (bak betalingsmur)

Saken omtalt i