Trall mottar støtte fra Furestiftelsen til arbeid med flyktningefamilier

TRALL mottar 450.000 kroner fra Furestiftelsen til innsamling og innspilling av folkesanger fra flyktningefamilier

SangAppen «TRALL» skal bli en digital sangbok for hele Norges befolkning. Nå mottar prosjektet 450.000 kroner fra Furestiftelsen for å finne frem til og spille inn folkemusikk sammen med flyktningebarn.

– For oss er det utrolig viktig at barn får være med å bidra til utvikling av appen – både når det gjelder musikken, og hvordan den skal brukes, sier Ingrid Danbolt fra TRALL-prosjektet. – Gjennom å inkludere musikk fra mange land og områder i verden, styrker vi både appen, mangfoldet og barnas opplevelse av deltakelse og egenverd i møtet med det norske samfunnet, fortsetter hun.

TRALL har som mål å være en app som kan brukes av hele Norges befolkning. «Norges sangskatt» omfatter nye og gamle sanger fra folk som er bosatt i Norge, og det er et mål at mange skal kunne kjenne seg igjen i musikken som blir formidlet gjennom appen. Derfor søkte, og fikk, TRALL støtte fra Furestiftelsen til innsamling og innspilling av sanger sammen med barn og foreldre fra mottaksklasser.

– Vi er takknemlige for at Furestiftelsen gjennom denne støtten på 450.000 kroner ønsket å støtte oss i arbeidet med å lete frem musikkskatter og folkemusikk og folketoner fra andre land og områder i verden.

– Vi ønsker også at barna skal få delta i innspillingene sammen med profesjonelle musikere. Senere vil de kunne kjenne seg igjen i det innholdet de selv bidro til, og det de har hjulpet til med, vil også hjelpe andre barn og voksne som kommer til Norge med å føle seg hjemme.

Furestiftelsen: http://www.furestiftelsen.no/