SangBarSk og TRALL på Nordic Network for Research in Music Education – 3.-5. mars

Våren 2020 skulle TRALL-redaksjonen deltatt på konferanser over hele landet. Så kom korona-viruset, og alt forandret seg. Rett før OsloMet stengte ned deltok tre av redaksjonens medlemmer på nordisk konferanse i København.

Medlemmer av TRALL-redaksjonen er, sammen med Universitetet i Agder, involvert i prosjektet SangBarSk, som gjennomfører en stor undersøkelse blant alle barnehager og skoler i Norge for å få vite hva som synges, og hvordan sangpraksisen er.

3.-5. mars deltok SANGBARSK med et innlegg om “Singing in Kindergarten and School». Fra TRALL deltar Liv Anna Hagen sammen med tre av de andre forskerne i prosjektet. Flere resultater fra SangBarSk er ventet denne våren.
Les mer