Brukervilkår for TRALL (beta)

Innledning

TRALL er en internettbasert tjeneste som er utviklet av pedagoger ved OsloMets barnehagelærerutdanning. Innholdet i TRALL er sanger, med tekst, lyd og visuelle elementer. TRALL er under utvikling, og gjøres først tilgjengelig for en lukket gruppe med testpersoner fra barnehager, skoler og enkelpersoner.

Hvem gjelder brukervilkårene for?

Brukervilkårene for TRALL (beta) gjelder for disse brukerne. Det er ikke anledning til å bruke TRALL uten etter avtale med OsloMets TRALL-prosjekt.

Både innholdet og kildekoden til TRALL er beskyttet av opphavsrett. Det er derfor ikke lov å bruke TRALL på en annen måte enn det som er avtalt med OsloMet/TRALL.

I beta-versjonen kan TRALL brukes i barnehager eller skoler av personer som har fått brukernavn og passord utdelt av TRALL, og som har fått tillatelse til å laste ned TRALL (beta) av oss.

Som bruker av TRALL (beta) er det tillat å:

  • spille av musikk for barn/elever i den gruppen i barnehage og skolen som personen med bruker er tilknyttet
  • spille av musikk sammen med / inad i en familie
  • skrive ut sangtekst direkte fra TRALL

Det er ikke lov å:

  • dele brukernavn/passord med andre personer enn det som er avtalt med OsloMet/TRALL
  • kopiere sangtekster som er skrevet ut fra TRALL. For utskrifter og kopiering gjelder KOPINORs regler tilgjengelig på https://www.kopinor.no/avtaler
  • laste ned musikk til nettbrettet, dele musikk- eller tekst-innholdet via andre kanaler, som film, lydfiler på e-post, meldinger eller sosiale medier

For å spille av musikk for større forsamlinger, må skoler og barnehager følge Tonos regelverk tilgjengelig på: https://www.tono.no/kunder/konsert-event/.

Utviklet for iOS og Android-nettbrett

TRALL er utviklet for iOS og Android nettbrett. På iPad vil TRALL (beta) fungere på 5. generasjon og over. Som internett-basert tjeneste, skal TRALL fungere der det er internett – Wifi der det er tilgjengelig, eller mobilnett, der nettbrettet har støtte for dette, eller der det kan kobles til et mobilnett via mobiltelefon.

TRALL (beta) vil bli oppdatert når det er behov for det. Når du bruker TRALL, er det viktig å bruke siste versjon. Sjekk om det er kommet en oppdatering. Sånn sikrer du at din TRALL-app fungerer så godt som mulig.

Personvern i TRALL (Beta)

TRALL (beta) samler ikke personopplysninger om brukerne sine, annet enn brukernavn og e-post som er nødvendig for å gi brukerne tilgang på tjenesten.

Den informasjonen vi samler om bruk av TRALL-appen er anonymisert informasjon om bruk av sanger og innhold for å rapportere og betale vederlag til Tono og opphavere, og informasjon om bruk for å gjøre tjenesten bedre for brukerne. Det er ikke mulig å spore dette tilbake til hver enkelt bruker.

Les mer om Personvern i TRALL (Beta)

Har du spørsmål? Ta kontakt

Brukervilkårene er under utvikling, og kan endre seg. Har du spørsmål ta kontakt med prosjektleder Pia Lang-Holmen, telefon: 915 55 029 eller e-post: piakris@oslomet.no.