INNSPILLINGER

I NRK-studio. Foto: Sonja Balci

Innspilling av musikk fortsetter foregår i NRK sine studioer over hele landet. Én av NRKs fremste lydteknikere, Øystein Halvorsen, har hovedansvaret for all mastering av musikken, for å sikre gjennomgående god kvalitet og et enhetlig lydbilde i appen.

TRALL-redaksjonen er produsenter for innholdet, og er ansvarlig for å treffe alle beslutninger rundt sanger, arrangementer, innspillinger og etterarbeidet. En person fra redaksjonen er tilstede under innspillingene for å sikre god og effektiv gjennomføring.

Alle arrangører og musikere blir honorert i henhold CREO kultur og NOPAs satser, og alle rettigheter blir ivaretatt gjennom avtaler med Cantando/Norsk Noteservice musikkforlag og Tono.

Det er utarbeidet standard kontraktsmaler for arrangører og musikere:
Mal Avtale med musikere for TRALL (pdf)
Mal Avtale med arrangører for TRALL (pdf)