OM TRALL

Et stort og viktig prosjekt som er et stort bidrag til barn og barnehagene for å bevare sangtradisjonen, og et viktig bidrag til både kvalitetsmusikk og variert utvalg.

Øyvind Gravdal om TRALL

Hvem jobber med TRALL?

Bak TRALL står en gruppe faglig ansatte i musikkseksjonen ved OsloMets barnehagelærerutdanning. Prosjektet er jobbet frem av TRALL-redaksjonen og en prosjektleder, med bidrag fra mange av OsloMets faglig og administrativt ansatte. Les mer

Hvordan oppsto ideen til TRALL?

Sang er naturlig og viktig i lek og samvær med barn. Sang kommuniserer på tvers av generasjoner, kulturer og språk. Sang brukes mye i norske barnehager og skoler, men forskning viser at sangrepertoaret bærer preg av lite fornyelse og mangfold. Mange voksne som jobber med barn og unge, eller som studerer for å bli lærere og barnehagelærere føler seg utrygge på å synge selv eller å drive med musikkaktiviteter. 

Sangbok og CD fases ut, mens internett og strømmetjenester er lett tilgjengelig og brukes mye til musikkaktivitet i barnehager, skoler og hjemme. Det kreves faglig kompetanse og tid for å lete fram gode musikalske uttrykk i et mylder av kommersielle aktører.

TRALL tilbyr et kvalitetssikret og redaksjonelt utvalgt innhold i et format som er trygt og ikke-kommersielt for barn og unge. I tillegg er utvalget kvalitetssikret og i tråd med lovverk om opphavsrett og åndsverk.

TRALL har som mål å både bevare og fornye Norges mangfoldige og varierte sangskatter, og samtidig gi voksne som jobber med barn og unge et verktøy til å synge sammen med barn, og som barn kan bruke selv.

Les et intervju om bakgrunnen for TRALL (engelsk)

Se filmen om TRALL da vi mottok OsloMets innovasjonspris for 2020

Vi vil ha kontakt med deg!

Jobber du med barn, er du forelder, musiker, komponist eller arrangør? Er du entreprenør eller jobber i en organisasjon?

Synes du TRALL høres spennende ut? Vi vil ha dine innspill, så ta kontakt med en av oss.

Vi samler inn sanger og musikk fra folk i Norge og vil at alle skal kunne hjelpe oss å grave fram sangskatten – kanskje er det sangen du synger hver dag, kanskje ligger den godt skjult, er nesten glemt eller har gjemt seg hos en onkel eller bestemor fra Somalia?