HVEM ER VI

TRALL drives til daglig av prosjektleder Pia Lang-Holmen og TRALL-redaksjonen som består av Elisabeth Anvik, Nina Engesnes, Ingrid Danbolt, Liv Anna Hagen og Siri Haukenes, som alle er ansatt ved Barnehagelærerutdanningen ved OsloMet. I tillegg får vi god hjelp av mange ansatte ved OsloMet og flere eksterne partnere.

Elisabeth Anvik

Elisabeth Anvik

Elisabeth Anvik er universitetslektor i musikk og har ansatt på barnehagelærerutdanningen ved OsloMet siden 2009. I 2015 gav hun ut boka “Raffe Riff – sanger i sirkel” sammen med Liv Anna Hagen og Siri Haukenes. I tillegg til å være ansatt på OsloMet jobber Elisabeth som selvstendig næringsdrivende, som sanger og instruktør. Hun er sanger i vokalensembelet PUST som siden 2007 har gitt ut 5 album. PUST turnerer jevnlig i inn- og utland.
Kontakt

Ingrid Danbolt

Ingrid Danbolt

Ingrid Danbolt er førstelektor i musikk og ansatt på barnehagelærerutdanningen ved OsloMet siden 2009. Hun har hovedfag i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo og hovedfag i korledelse fra Norges Musikkhøgskole. Ingrid var redaktør for sangboka Sikia, som består av sanger fra Asia, Afrika og Latinamerika. Ingrid har tidligere publisert artikler sammen med kolleger om musikkrelaterte apper, barnehagens musikalske veivisere og om kreativitet og skaperglede i skolen. Ved siden av jobben ved OsloMet er Ingrid aktiv kordirigent, og holder jevnlig kurs for sangere og dirigenter rundt om i landet. Hun har vunnet flere priser med sine unge ensembler, og fått utmerkelser for sitt lokale kulturarbeid for barn og unge i Lillestrøm kommune.  
Kontakt

Nina Engesnes

Nina Engesnes

Nina Engesnes er universitetslektor i musikk og ansatt på barnehagelærerutdanningen ved OsloMet siden 2010. For tiden er hun stipendiat i innovasjonsprosjektet Utdanningsbarnehager med phd-prosjekt om utvikling av kunnskap knyttet til profesjonsutøvelse i barnehagens lydlandskaper. Nina har tidligere publisert artikler sammen med kolleger om musikkrelaterte apper, barnehagens musikalske veivisere og om meningsskaping i førskolebarns estetiske møter med en sang. Nina har bakgrunn som førskolelærer og har en særlig interesse for samarbeid mellom utdanning og praksisfelt.
Kontakt

Liv Anna Hagen

Liv Anna Hagen

Liv Anna Hagen er universitetslektor og ansatt barnehagelærerutdanningen ved Oslo Met siden 2007. De siste årene har hun sammen med Siri Haukenes forsket på sangrepertoaret i barnehagene i Oslo og Akershus. I 2015 gav Liv Anna ut boka “Raffe Riff – sanger i sirkel” sammen med Elisabeth Anvik og Siri Haukenes. Liv Anna er sanger i cabaretensemblet Stilett og har også jobbet som sanger for Kulturtankens skoleturneordning.
Kontakt

Siri Haukenes

Siri Haukenes

Siri Haukenes er førstelektor i musikk og ansatt på barnehagelærerutdanningen ved OsloMet siden 1995 og på Barratt Due Musikkinstitutt. De siste årene har hun spesielt forsket på og skrevet om sangrepertoaret i barnehagene, bl.a. sammen med kollega Liv Anna Hagen. I 2015 gav hun ut boka  “Raffe Riff – sanger i sirkel” smed Elisabeth Anvik og Liv Anna Hagen. Siri er pianist og har gitt ut sangbøker, CD’er og notehefter med egne arrangementer av norsk vokal og instrumental folkemusikk, bl.a. «Lidele galen lidele god-norsk vokal folkemusikk» (2001) med Sylvi Kielland.
Kontakt

Pia Lang-Holmen

Pia Lang-Holmen

Pia Lang-Holmen er prosjektleder for TRALL og har vært ansatt ved OsloMet siden 2018. Hun har tidligere jobbet som prosjektleder blant annet for Medietilsynets EU-prosjekt knyttet til barn og digitale medier, og brenner for barns rettigheter og muligheter. Pia har jobbet mange år med strategiutvikling og kommunikasjon i ulike offentlige virksomheter, i Norge, EU og i sitt eget foretak. Hun deler nå tiden sin mellom TRALL og REACH ved OsloMet. Pia har bakgrunn som sanger og pianist.
Kontakt

Alfred Bratterud

Alfred Bratterud er med i OsloMets prosjektgruppe som teknisk ansvarlig for utviklingen av Trall. Har er også med i styringsgruppen for Trall. Til daglig jobber Alfred med å lede utviklingsteam i tech-industrien, men har vært ansatt ved institutt for informatikk siden 2011. Han er tilknyttet forskningsgruppen Autonome systemer og nettverk der han bla. har forsket på operativsystemer og virtualisering. Alfred har tidligere undervist kurs i bla. C++, operativsystemer og brannmurteknologi og underviser for tiden i nettverk og skytjenester. Alfred har tre barn og har stor glede av å få bidra til at de får oppleve den norske sangskatten på en ny måte