TRALL får OsloMets innovasjonspris 2020

18. november ble TRALL tildelt OsloMets innovasjon for 2020. -Det er med ære og glede vi mottar denne prisen. Etter tre års arbeid, ser vi endelig konturene av en app som vil gjøre det enklere og inspirerende å synge sammen og som samler oss om Norges sangskatter, sier Elisabeth Anvik i TRALL-redaksjonen.

Ideen til TRALL stammer dels fra forskning og dels fra erfaringer fra undervisning i barnehagelærer- og lærerutdanningen. Studenter kan ikke lenger de samme sangene, notekunnskaper er mangelvare og strømmetjenester brukes ofte for å lære musikk.  Forskning viser at de sangene som synges i barnehager og skoler er begrenset i antall og ganske like musikalsk sett.

Musikkseksjonen på barnehagelærerutdanningen så behovet for et felles digitalt musikkopplevelsesverktøy som kunne støtte sangaktivitet. Idéen om å utvikle TRALL – en app for barn, barnehager, skoler, lærerstudenter og familier ble født. Her er intensjonen å gjøre det gøy og enkelt å synge sammen, delta i sangaktiviteter og samtidig tilgjengeliggjøre et større mangfold av sanger og musikkuttrykk. 

Med støtte fra ledelsen ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Fakultet for teknologi, kunst og design og OsloMet sentralt, ble ideen til TRALL tatt med til Sparebankstiftelsen DNB, som har finansiert den første delen av utviklingen, inkludert innspilling av 150 sanger. I 2020 ble det inngått avtale med byrået Bakken & Bæck, og funksjonalitet og design er nå under utvikling. Et omfattende redaksjonelt, musikalsk og organisatorisk utviklingsarbeid i over tre år er i ferd med å materialisere seg – og ble nå belønnet med innovasjonsprisen. 

Juryens begrunnelse og en liten film om TRALL